Борг Финанс АД (LEI:984500BABR38B80C4B81) управлява хедж фонд като инвестира в нетрадиционни финансови инструменти за да постигне оптимална доходност на капитала. Заради необходимостта от специфична инвестиционна експертиза голяма част от финансовите инструменти използвани от Борг Финанс АД са недостъпни за конкурентни фирми. Това прави фирмата пазарен лидер в областта на професионалното управление на хедж фондове в страната.

Email: admin@borg.bg

Адрес: ул.“Иван Страцимир“ 2А, Офис 500, Варна, 9000

БОРГ Финанс АД