Борг Финанс АД е строго специализиран и предлага една единствена услуга: Управление на инвестиционен портфейл на Борг Премиум АИФ алтернативен инвестиционен фонд.

Нашата основна задача е да осигуряваме оптимална възвращаемост на капитала на инвеститорите в АИФ в дългосрочен план и с намален риск от финансови загуби.

За целта Борг Финанс АД инвестира само в нетрадиционни финансови инструменти с висока възвращаемост и хеджиране оптимизирано за намален риск от загуби.

Борг Премиум АИФ има 4 100 000лв регистрационен капитал, като нашата цел е той динамично да расте с поне 20% на годишна основа. Проблема е намиране на инвестиционни възможности в България, който са достатъчно големи като капиталов размер. Затова голяма част от дейността на фирмата е насочена към разработка и управление на алгоритимична машина за автоматизирано управление на търговия с ценни книжа на световните борси.

Борг Финанс АД започва да функционира в началото на 2019 година. До момента фирмата реализира историческа възвращаемост на капитала от 16% на годишна база.

Надяваме се историческата възвращаемост осигурена от нашия финансов екип да се запази и динамично да расте.

Борг Финанс АД инвестира сериозен човешки и финансов ресурс в изграждането на портфолио с уникални за България нива на възвращаемост. За целта фирмата се нуждае от финансов ресурс който се удържа като възнаграждение на ЛУАИФ. Всички такси и комисионни свързани с възнаграждението и управлението на Борг Премиум АД са описани в този лист:

Годишна такса управление:

  • 3% от средно годишната нетна стойност на активите на АИФ

Такса за закупуване на един пакет акции:

  • 2.0% за покупка на пакет акции до 500 000 лв.
  • 1.0% за покупка на пакет акции над 500 000 лв.

Такса за обратно изкупуване на акции:

  • 2.0% за изкупуване на акции притежавани под 2 години
  • 1.5% за изкупуване на акции притежавани в срок от 2 до 5 години
  • 0.5% за изкупуване на акции притежавани над 5 години

Както може да се забележи от горните такси и възнаграждения, целта на управлението на активи е дългосрочна и голяма по размер инвестиция.

Борг Финанс АД няма интерес да работи с малки инвеститори поради естеството на своята агресивна инвестиционна стратегия и асоциирания с това риск.

Борг Финанс АД работи само с инвеститори, които имат следните характеристики:

  • Професионални инвеститори с опит на финансовите пазари
  • Инвеститори, които имат дългосрочна инвестиционна стратегия - над 2 години хоризонт
  • Инвеститори, които са готови да закупят акции на стойност от поне 300 000 лв.

Ако попадате в горната група инвеститори и имате интерес от нашия фонд, моля свържете се с нас на телефон: 0879 130 666