Борг Финанс АД (LEI:984500BABR38B80C4B81) е регистрирано от Комисия за Финансов Надзор (КФН) Лице Управляващо Алтернативен Инвестиционен Фонд (ЛУАИФ). По настоящем Борг Финанс АД се е фокусирала единствено в управлението на Борг Премиум АД (LEI:984500FE9FB99A038E36) – Алтернативен Инвестиционен Фонд (АИФ). Целта на фирмата е да постигаме оптимално равнище на възвращаемост на инвестицията на инвеститорите в Борг Премиум АД.

Борг Финанс АД инвестира предимно в следните алтернативни финансови инструменти:

  1. Инвестиции в корпоративен дълг с имотно обезпечение
  2. Инвестиция в опции на акции на публични дружества в САЩ и Европа
  3. Инвестиции в недвижими имоти с цел дългосрочно отдаване под наем
  4. Инвестиции в индустрии на бъдещето.

Поради комплексността на инвестициите и изискванията на КФН, Борг Финанс АД не позволява на непрофесионални инвеститори да закупуват акции в Борг Премиум АИФ. Освен това комплексното управление на капитала, изисква минималната инвестиция в Борг Премиум АД хедж фонда от 100 000лв.

Моля, имайте предвид, че инвестициите не са гарантирани и съществува риск от загуба на инвестиран капитал.

Ако сте професионален инвеститор с нужните средства и искате да инвестирате, моля обадете се на телефон: 0879 130 666

Борг Финанс АД управлява хедж фонд като инвестира в нетрадиционни финансови инструменти за да постигне доходност на капитала. Заради необходимостта от специфична инвестиционна експертиза голяма част от финансовите инструменти използвани от Борг Финанс АД са недостъпни за конкурентни фирми. Това прави фирмата пазарен лидер в областта на професионалното управление на хедж фондове в страната.

Борг Премиум Фонд използва AI статистическа алгоритмична машина за автоматизирана търговия с ценни книжа, която е пусната в екслоатация на 01.Ноември.2020 след като е била разработвана и тествана повече от две години. Машината инвестира в акции и деривативи на световните борси. Използва краткосрочна инвестиционна страегия като ротацията на активите се извършва в рамките на 20 дни. Машината използва алгоритъм който се стреми да поддържа нисък риск (Sharpe Ratio > 1.50%) и висока доходност (текущо около 10% на месечна основа). Името на машината е "FI.Borg", което значи "Финансово Инвестиционен Робот". Ние залагаме на новите технологии и инвестициите в индустрии на бъдещето за да постигнем масимална доходност с нисък риск.

За повече информация, моля прочетете секция ВЪПРОСИ.