В тази секция се стремим да дадем отговори на основни въпроси за естеството на нашия бизнес и услугите, които предлагаме.

Борг Финанс АД е регистрирано от Комисия за Финансов Надзор (КФН) Лице Управляващо Алтернативен Инвестиционен Фонд (ЛУАИФ). По настоящем Борг Финанс АД се е фокусирала единствено в управлението на Борг Премиум АД – Алтернативен Инвестиционен Фонд (АИФ). Целта на фирмата е да се постигаме оптимално равнище на възвращаемост на инвестицията на инвеститорите в Борг Премиум АД.

Борг Финанс АД разработва иновативни инвестиционни технологии които са базирани на Изкуствен Интелект. В резултат на многогодишна технологична разработка, фирмата създава и пуска в експлоатациа на 01.Ноември.2020 своя уникална софтуер машина за автоматична търговия с акции и деривативи на световните борси. Машината се нарича "Fi.Borg" (Финансово Инвестицоонен Робот) и за 95 дни от пускането си в експлоатация успява да реализира печалба от инвестиции надвишаваща 10% на месечна основа като при това инвестицоннния хоризонт е краткосрочен (под 20 дни) и нискорисков (Sharpe Ratio > 3.50%).

Борг Финанс АД инвестира предимно в следните алтернативни финансови инструменти:

 1. Инвестиции в корпоративен дълг с имотно обезпечение
 2. Инвестиция в опции на акции на публични дружества в САЩ и Европа
 3. Инвестиции в недвижими имоти с цел дългосрочно отдаване под наем
 4. Инвестиции в индустрии на бъдещето
 5. Поради комплексността на инвестициите и изискванията на КФН, Борг Финанс АД не позволява на непрофесионални инвеститори за закупуват акции в Борг Премиум АИФ. Освен това комплексното управление на капитала, изисква минималната инвестиция в Борг Премиум АД АИФ от 150 000лв.

  Моля, имайте предвид, че инвестициите не са гарантирани и съществува риск от загуба на инвестиран капитал.

  Ако сте професионален инвеститори нужните средства и искате да инвестиране, моля обадете се на телефон: 0879 130 666

Борг Финанс АД управлява хедж фонд като инвестира в нетрадиционни финансови инструменти за да постигне доходност на капитала. Заради необходимостта от специфична инвестиционна експертиза голяма част от финансовите инструменти използвани от Борг Финанс АД са недостъпни за конкурентни фирми. Това прави фирмата пазарен лидер в областта на професионалното управление на хедж фондове в страната.

Борг Премиум Фонд използва AI статистическа алгоритмична машина за автоматизирана търговия с ценни книжа, която е пусната в екслоатация на 01.Ноември.2020 след като е била разработвана и тествана повече от две години. Машината инвестира в акции и деривативи на световните борси. Използва краткосрочна инвестиционна стратегия която извършва ротация на активите в рамките на 20 дни. Машината използва алгоритъм който се стреми да поддържа нисък риск (Sharpe Ratio > 3.50%) и висока доходност (текущо около 10% на месечна основа). Името на машината е "FI.Borg", което значи "Финансово Инвестиционен Робот". Ние залагаме на новите технологии и инвестициите в индустрии на бъдещето за да постигнем масимална доходност с нисък риск.

ЛУАИФ означава Лице Управляващо Алтернативен Инвестиционен Фонд регистрирано от Комисията за Финансов Надзор (КФН). Накратко, това е финансова институция чиято основна дейност е управлението на паричните средства на инвеститори, които са закупили акции в инвестиционен фонд.

Борг Премиум АД е Алтернативен Инвестиционен Фонд (АИФ), в който се управляват средствата на професионални инвеститори очакващи добра годишна доходност с дългосрочен потенциал.

АИФ означава Алтернативен Инвестиционен Фонд. Често този тип финансови организации са наричани Хедж Фондове и се използват за да позволят на инвеститорите в тях по-голяма доходност на база нетрадиционни инвестиционни стратегии, по-добро управление на риска, и по-голяма свобода при управление на капиталите.

Хедж Фондовете са финансови фондове който дават възможност за инвестиция само на професионални инвеститори. Въпреки че по-природа този тип фондове са по-рискови от традиционните Договорни Фондове, те позволяват по-пластични инвестиционни стратегии които са недостъпни за другите типове фондове. Затова хедж фондове са предпочитани от инвеститорите с по-голям опит и инвестиционна експертиза.

Борг Финанс АД оперира на динамичен и рисков финансов пазар и затова не е възможно с точност да определим бъдещата средна годишна доходност на инвестирания капитал. На базата на историческа информация доходността постигната до момента на годишна основа е над 15%. Надяваме се че в бъдеще да подобрим финансовите показатели и ще увеличим доходността върху инвестираните капитали.

Борг Финанс АД инвестира само в не традиционни финансови инструменти с цел повишаване на доходността без това да се отразява на прекомерното покачване на инвестиционния риск.

Ние инвестираме предимно в следните типове инструменти:

 1. Инвестиции в корпоративен дълг с ликвидно имотно обезпечение от поне 140%
 2. Инвестиция в опции на акции на публични дружества в САЩ и Европа
 3. Инвестиции в недвижими имоти с цел дългосрочно отдаване под наем
 4. Инвестиции в индустрии на бъдещето

Поради комплектността на инвестициите и изискванията на КФН, Борг Финанс АД не позволява на непрофесионални инвеститори за закупуват акции в Борг Премиум АИФ. Оптималното управление на капитала, изисква минималната инвестиция в Борг Премиум АД АИФ от 100 000лв.

Моля, имайте предвид, че инвестициите не са гарантирани и съществува риск от загуба на част от инвестирания капитал.

Ако сте професионални инвеститори, които имат нужните средства и искате да инвестиране, моля обадете се на телефон: 0879 130 666

Борг Финанс АД инвестира сериозен човешки и финансов ресурс в изграждането на портфолио с уникални за България нива на възвращаемост. За целта фирмата се нуждае от финансов ресурс който се удържа като възнаграждение на ЛУАИФ. Всички такси и комисионни свързани с възнаграждението и управлението на Борг Премиум АД са описани в този лист:

Годишна такса управление:

 • 3% от средно годишната нетна стойност на активите на АИФ

Такса за закупуване на един пакет акции:

 • 2.0% за покупка на пакет акции до 500 000 лв.
 • 1.0% за покупка на пакет акции над 500 000 лв.

Такса за обратно изкупуване на акции:

 • 2.0% за изкупуване на акции притежавани под 2 години
 • 1.5% за изкупуване на акции притежавани в срок от 2 до 5 години
 • 0.5% за изкупуване на акции притежавани над 5 години

Както може да се забележи от горните такси и възнаграждения, целта на управлението на активи е дългосрочна и голяма по размер инвестиция.

Борг Финанс АД няма интерес да работи с малки инвеститори поради естеството на своята агресивна инвестиционна стратегия и асоциирания с това риск.